Klanten waarvoor wij o.a. gewerkt hebben.

SEO rapport : https://www.etis.ford.com/externalURL.do?url=https://www.scooterrijbewijs.nl

Volg de aanwijzingen in dit SEO rapport om uw website te optimaliseren voor zoekamchines

onderzocht op : 2023-01-22 13:33:58


SiteDoctor heeft 13 grote problemen geconstateerd

SEO Score

pagina titel

pagina titel : FordEtis home page


Your page title does not exceed 60 characters. It's fine.

SEO info
Title is de kop van de webpagina. De zin of string tussen de HTML-title-tag () is de titel van uw website. Zoekmachines zoeken naar de titel van uw website en tonen de titel samen met uw websiteadres in het zoekresultaat. Titel is het belangrijkste element voor zowel SEO als sociaal delen. De titel moet minder dan 50 tot 60 tekens bevatten, omdat de zoekmachine meestal deze lengte van tekenreeks of zin in het zoekresultaat weergeeft. Een goede titel kan bestaan ​​uit het primaire zoekwoord, het secundaire zoekwoord en de merknaam. Een fictieve gaming-informatie die een sitetitel bevat, kan bijvoorbeeld zijn als \"de toekomst van gaminginformatie is hier\". De titel van een webpagina moet een goede glimp van de website bevatten. titel is een belangrijk element als een identificatie van uw website voor gebruikerservaring, SEO en sociaal delen. Dus heb een leuke en pakkende titel.
Lees verder

Meta omschrijving

Meta omschrijving :


Your site do not have any meta description.

SEO info
Beschrijving is de volledige interpretatie van de inhoud en functies van uw website. Meestal is het een korte paragraaf die beschrijft wat functies en informatie zijn die door de website aan zijn bezoekers worden verstrekt. U kunt het als een reclame voor uw website beschouwen. Hoewel niet belangrijk voor de ranking van zoekmachines, maar erg belangrijk voor hits of bezoeken via zoekresultaten. Beschrijving moet minder dan 150 tekens bevatten, omdat in de zoekmachine deze lengte van alinea wordt weergegeven in het zoekresultaat. En elke pagina van de website moet een unieke beschrijving bevatten om duplicatie van de beschrijving te voorkomen. Beschrijving is de definitie van uw website voor gebruikerservaring, dus vorm deze als een complete maar korte en nauwkeurige illustratie van uw website.

Meta Keyword

Meta Keyword :


Your site do not have any meta keyword.

SEO info
Meta-keywords zijn keywords binnen metatags. Meta-keywords worden waarschijnlijk niet gebruikt voor het rangschikken van zoekmachines. de woorden van titel en beschrijving kunnen worden gebruikt als meta-keywords. het is een goed idee voor SEO anders dan zoekmachine ranking.

Enkele trefwoorden

trefwoord voorval Dichtheid Mogelijke spam
Vehicle 8 4 % No
Information 6 3 % No
FordEtis 6 3 % No
Service 6 3 % No
Status 4 2 % No
Ford 3 1.5 % No
Close 3 1.5 % No
System 3 1.5 % No
Home 3 1.5 % Yes
FordService 3 1.5 % No
Conversions 2 1 % No
Parts 2 1 % No
Approval 2 1 % No
Privacy 2 1 % No
Browser 2 1 % No
Device 2 1 % No
Equipment 2 1 % No
Workshop 2 1 % No
Conditions 2 1 % No
Tools 2 1 % No

Twee woordwoordenwoorden

trefwoord voorval Dichtheid Mogelijke spam
Vehicle Information 3 1.5 % No
Special Tools 2 1 % No
Information Vehicle 2 1 % No
Click here 2 1 % No
Motor Company 2 1 % No
Ford Motor 2 1 % No
Workshop Equipment 2 1 % No
Tools Workshop 2 1 % No
will be 2 1 % No
System Status 2 1 % No
Vehicle Conversions 2 1 % No
Services FordService 1 0.5 % No
FordEtis home 1 0.5 % No
Help Copyright 1 0.5 % No
home page 1 0.5 % No
Copyright Privacy 1 0.5 % No
Privacy Accessibility 1 0.5 % No
Accessibility FordEtis 1 0.5 % No
FordEtis Login 1 0.5 % No
Equipment FordEtis 1 0.5 % No

Drie woordwoordenwoorden

trefwoord voorval Dichtheid Mogelijke spam
Tools Workshop Equipment 2 1 % No
Special Tools Workshop 2 1 % No
Ford Motor Company 2 1 % No
Navigation Ford System 1 0.5 % No
or Register Home 1 0.5 % No
Cards Help Copyright 1 0.5 % No
Help Copyright Privacy 1 0.5 % No
Copyright Privacy Accessibility 1 0.5 % No
Privacy Accessibility FordEtis 1 0.5 % No
Accessibility FordEtis Login 1 0.5 % No
FordEtis Login or 1 0.5 % No
Login or Register 1 0.5 % No
Register Home Vehicle 1 0.5 % No
Conversions Rescue Cards 1 0.5 % No
Home Vehicle Information 1 0.5 % No
Vehicle Information Services 1 0.5 % No
Information Services FordService 1 0.5 % No
Services FordService Help 1 0.5 % No
FordService Help Special 1 0.5 % No
Help Special Tools 1 0.5 % No

Vier woordwoorden

trefwoord voorval Dichtheid Mogelijke spam
Special Tools Workshop Equipment 2 1 % No
Navigation Ford System Status 1 0.5 % No
Home Vehicle Information Services 1 0.5 % No
Help Copyright Privacy Accessibility 1 0.5 % No
Copyright Privacy Accessibility FordEtis 1 0.5 % No
Privacy Accessibility FordEtis Login 1 0.5 % No
Accessibility FordEtis Login or 1 0.5 % No
FordEtis Login or Register 1 0.5 % No
Login or Register Home 1 0.5 % No
or Register Home Vehicle 1 0.5 % No
Register Home Vehicle Information 1 0.5 % No
Vehicle Information Services FordService 1 0.5 % No
Rescue Cards Help Copyright 1 0.5 % No
Information Services FordService Help 1 0.5 % No
Services FordService Help Special 1 0.5 % No
FordService Help Special Tools 1 0.5 % No
Help Special Tools Workshop 1 0.5 % No
Tools Workshop Equipment FordEtis 1 0.5 % No
Workshop Equipment FordEtis home 1 0.5 % No
Equipment FordEtis home page 1 0.5 % No

Gebruik van sleutelwoorden

De meest gebruikte zoekwoorden komen niet overeen met meta-zoekwoorden.

SEO info
Gebruik van sleutelwoorden is het gebruik van uw zoekwoorden in Meta-tags en de inhoud van uw website. Gebruik trefwoorden die uw site correct beschrijven voor een precies zoekmachine resultaat van uw website.

Totaal Woorden

Totaal Woorden : 200

SEO info
Unieke woorden zijn ongebruikelijke woorden die uw sitefuncties en informatie weergeven. Zoekmachine-statistieken zijn niet bedoeld om unieke woorden te gebruiken als rangschikkingsfactor, maar het is nog steeds nuttig om een ​​goed beeld te krijgen van de inhoud van uw site. Het gebruik van positieve unieke woorden zoals compleet, perfect, glanzend, is een goed idee gebruikerservaring.

Stopwoorden zijn veelvoorkomende woorden, zoals al het voorzetsel, enkele generieke woorden zoals downloaden, klikken, aanbieden, winnen etc. omdat het meest gebruikte trefwoord een kleine factor kan zijn voor bezoekers die u aanmoedigt om meer unieke woorden en m

Tekst / HTML Ratio Test

Geselecteerde tekst / HTML-ratio-test.

Tekst / HTML Ratio Test : 24%

SEO info
De verhouding tussen de tekst en de HTML-code van de ideale pagina moet tussen de 20 en 60% liggen. Want als het minder dan 20% is, betekent dit dat u meer tekst op uw webpagina moet schrijven, terwijl uw pagina in geval van meer dan 60% als spam kan worden beschouwd.

HTML-headings

H1(0)

H2(0)

H3(0)

H4(0)

H5(0)

H6(0)

SEO info
h1-status is het bestaan ​​van elke inhoud binnen h1-tag. Hoewel het niet belangrijk is, zoals Metatitels en beschrijvingen voor het rangschikken van zoekmachines, maar nog steeds een goede manier om je inhoud te beschrijven in het resultaat van zoekmachines.

h2 status minder belangrijk, maar moet worden gebruikt voor een goed begrip van uw website voor bezoekers.

robot.txt

Uw site heeft robot.txt

robot.txt

> <html><head> <title> FordEtis home page </title> <!-- Viewport Meta ************************************************** --> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <!-- Cross-Frame Scripting --> <!-- The following code is used to prevent ETIS from being used in an iframe on other sites --> <!-- Implementation found at: https://www.owasp.org/index.php/Clickjacking_Defense_Cheat_Sheet --> <script type="text/javascript" src="/ruxitagentjs_ICA2NVfgjqru_10255221104040649.js" data-dtconfig="app=e1b586d51604cb2c|rcdec=1209600000|featureHash=ICA2NVfgjqru|vcv=2|rdnt=1|uxrgce=1|bp=3|srmcrv=10|cuc=rf76j20u|mel=100000|dpvc=1|ssv=4|lastModification=1674393155744|dtVersion=10255221104040649|srmcrl=1|tp=500,50,0,1|uxdcw=1500|agentUri=/ruxitagentjs_ICA2NVfgjqru_10255221104040649.js|reportUrl=/rb_8436fe71-6539-4ea3-aab8-a9985ae713d4|rid=RID_-1291356449|rpid=-851483311|domain=ford.com"></script><style id="click_jack_prevention"> body { display: none !important; } </style> <script type="text/javascript"> if (self === top) { var click_jack_prevention = document.getElementById("click_jack_prevention"); click_jack_prevention.parentNode.removeChild(click_jack_prevention); } else { top.location = self.location; } </script> <script type="text/javascript"> function addCSRFTokenToURL(url) { addCSRFTokenToURL(url, false); } function addCSRFTokenToURL(url, atStart) { if(url != undefined && url.trim().length > 0 && url.indexOf("org.apache.struts.taglib.html.TOKEN") == -1) { var token = getCSRFToken(); if(atStart) { url = "org.apache.struts.taglib.html.TOKEN=" + token + "&" + url; } else { url += (url.match(/\?/) ? "&" : "?") + "org.apache.struts.taglib.html.TOKEN=" + token; } } return url; } function getCSRFToken() { var token = "8f25d244d32a52d53f4bd635542bde59"; return token; } </script> <!-- Stylesheets ************************************************** --> <link rel="stylesheet" href="/css/426239dc8ec23c7ed5151b088edbfa7e6b062ceb_common.css" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" href="/css/8d4f460f5c86ba81ccc56a99bf18829034b8fcf6_layout.css" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" href="/tabs/style/306f1f3c413562e2ceb80147b64d6e189642e3aa_nav.css" type="text/css" /> <!-- jQuery css. --> <link rel="stylesheet" href="/css/aeec6e16db3585ae3b1293c77cc47038aa7bad06_jquery-ui-1.7.3.custom.css" type="text/css"/> <link rel="stylesheet" href="/css/8903622f8e6ba630c698d316e4c20761e26c7e37_jquery-pagination.css" type="text/css"/> <link rel="stylesheet" href="/layout/fallback/css/23e8f2273319ac66533b9365a651e3c9855d8bc7_style.min.css" type="text/css"/><script type="text/javascript" src="/js/a12e0d29bcd1ccdcd690ec6b2676944eec45fe21_jquery-1.3.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/35ef57763d4c081ef212d20f7e513e6fda2e6a29_jquery-ui-1.7.3.custom.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/e9b6d7b772da65350e09ce7d22d7d963384ad046_jquery-ui-1.7.3.custom.dialog.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/i18n/bbcdf2ec7e976d0ceeaf0a961df9b0e1274a77b7_jquery.ui.datepicker-i18n.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/44a9812781b191aa27623790082ff23bad3d4f0e_jquery-pagination.js"></script> <script type="text/javascript" src="/layout/global/js/3e48304af80843a5ba75372c18d639aa8af6c4d2_common.js"></script> <!-- Favicons, Apple Icons & Microsoft Icons ************************************************** --> <link rel="shortcut icon" href="/layout/global/img/favicons/favicon.ico"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="57x57" href="/layout/global/img/favicons/apple-touch-icon-57x57.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="/layout/global/img/favicons/apple-touch-icon-114x114.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="/layout/global/img/favicons/apple-touch-icon-72x72.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="144x144" href="/layout/global/img/favicons/apple-touch-icon-144x144.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" href="/layout/global/img/favicons/apple-touch-icon-60x60.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="/layout/global/img/favicons/apple-touch-icon-120x120.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="/layout/global/img/favicons/apple-touch-icon-76x76.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="/layout/global/img/favicons/apple-touch-icon-152x152.png"> <link rel="icon" type="image/png" href="/layout/global/img/favicons/favicon-196x196.png" sizes="196x196"> <link rel="icon" type="image/png" href="/layout/global/img/favicons/favicon-160x160.png" sizes="160x160"> <link rel="icon" type="image/png" href="/layout/global/img/favicons/favicon-96x96.png" sizes="96x96"> <link rel="icon" type="image/png" href="/layout/global/img/favicons/favicon-32x32.png" sizes="32x32"> <link rel="icon" type="image/png" href="/layout/global/img/favicons/favicon-16x16.png" sizes="16x16"> <meta name="msapplication-TileColor" content="#ffffff"> <meta name="msapplication-square70x70logo" content="/layout/global/img/favicons/mstile-70x70.png"> <meta name="msapplication-square150x150logo" content="/layout/global/img/favicons/mstile-150x150.png"> <meta name="msapplication-square310x310logo" content="/layout/global/img/favicons/mstile-310x310.png"> <meta name="msapplication-wide310x150logo" content="/layout/global/img/favicons/mstile-310x150.png"> </head> <body onload="" > <!-- Triggers Mobile Navigation (Hamburger Icon) --> <!-- Triggers Mobile Navigation (Hamburger Icon) --> <div th:fragment="mobile-navigation-trigger" class="mobile-navigation-trigger"> <a href="#" class="mobile__toggle"></a> <div class="mobile__trigger"> <a href="#"> <i class="fa fa-bars"> <p>Navigation</p> </i> </a> </div> </div> <div class="site-wrapper site"> <noscript> </noscript> <!-- header modals --> <div class="modal system-status" id="system-status-modal"> <div> <div class="title__modal"> <div class="content__title"> <p>Ford System Status</p> </div> <div class="actions__title"><i class="fa fa-close"></i></div> </div> <div class="content__modal"> <p>FordEtis performance metrics for system availability measured as system uptime can be accessed from the link below. The metric which will be published weekly shows the previous weeks performance in detail and a 12 week view. Additional metrics will be available soon. <br xmlns:stringUtil="xalan://com.ford.etis.homepagemessage.beans.XSLStringUtil"/><br xmlns:stringUtil="xalan://com.ford.etis.homepagemessage.beans.XSLStringUtil"/><a xmlns:stringUtil="xalan://com.ford.etis.homepagemessage.beans.XSLStringUtil" href="http://www.etis.dealerconnection.com/etis-static/FordEtisMetric.PDF">"FordEtis Metrics"</a></p></br><div class='event-status-container'><h2>Service Status</h2><div class='event-status-container'><h2 id='warrantyEventStatusTitle' class='event-status-title' onclick="location.href='/warranty/event/list.do'" title="Click here">Event Status (Click here)</h2><span class='event-status-icon serviceStatusIconGREEN'></span></div></div><div class='serviceStatus'><p><span class='serviceStatusIcon serviceStatusIconGREEN'></span><span class='serviceStatusName'><strong>Authentication Service</strong></span></p></div></br><div class='serviceStatus'><p><span class='serviceStatusIcon serviceStatusIconGREEN'></span><span class='serviceStatusName'><strong>Digital Service Record</strong></span></p></div></br><div class='serviceStatus'><p><span class='serviceStatusIcon serviceStatusIconGREEN'></span><span class='serviceStatusName'><strong>Parts Kit & Prior Approval</strong></span></p></div></br><div class='serviceStatus'><p><span class='serviceStatusIcon serviceStatusIconGREEN'></span><span class='serviceStatusName'><strong>Search</strong></span></p></div></br><div class='serviceStatus'><p><span class='serviceStatusIcon serviceStatusIconGREEN'></span><span class='serviceStatusName'><strong>Service Information</strong></span></p></div></br><div class='serviceStatus'><p><span class='serviceStatusIcon serviceStatusIconGREEN'></span><span class='serviceStatusName'><strong>Technical Hotline</strong></span></p></div></br><div class='serviceStatus'><p><span class='serviceStatusIcon serviceStatusIconGREEN'></span><span class='serviceStatusName'><strong>Type Approval Number Service</strong></span></p></div></br><div class='serviceStatus'><p><span class='serviceStatusIcon serviceStatusIconGREEN'></span><span class='serviceStatusName'><strong>Vehicle Information</strong></span></p></div></br><div class='serviceStatus'><p><span class='serviceStatusIcon serviceStatusIconGREEN'></span><span class='serviceStatusName'><strong>Vehicle Information</strong></span></p></div></br></div> <div class="actions__modal"> <div class="content__actions"> <button class="button__alternative">Close</button> </div> </div> </div> <!-- End Modal --> </div> <div id="modal-view-information" class="modal view-information"> <div> <div id="machineDiagnosticWaitSpinner" style="display: none;" class="popup-overlay"> <img id="loadSpinnerImg" src="/img/ajax-loader.gif" width="60" height="60" class="imgNoBorder" style="position:relative;top:50%"/> </div> <div class="title__modal"> <div class="content__title"> <p>Dealer System Status</p> </div> <div class="actions__title"><i class="fa fa-close"></i></div> </div> <div class="content__modal"> <div class="table-wrapper"> <div class="table"> <table> <thead> <h4>Device Information</h4> </thead> <tbody> <tr> <th> User Agent</th> <td id="ua"/> </tr> <tr> <th> Operation System</th> <td id="os"/> </tr> <tr> <th> CPU</th> <td id="cpu"/> </tr> <tr> <th> Browser</th> <td id="browser"/> </tr> <tr> <th> Browser Engine</th> <td id="engine"/> </tr> <tr> <th> Device</th> <td id="device"/> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div class="actions__modal"> <div class="content__actions"> <button class="button__alternative">Close</button> </div> </div> </div> <!-- End Modal --> </div> <div id="responsive-wrapper"> <!-- Mobile Navigation --> <!-- Primary Navigation (Dark bar) --> <!-- Mobile Primary Navigation (Side bar) --> <div th:fragment="mobile-navigation" class="navigation__mobile closed" id="mobile-navigation" role="navigation"> <ul class="mobile__buttons"> <li class="mobile__button active"> <a href="#">Home<i class="fa fa-chevron-down"></i></a> <ul class="mobile__secondary-buttons"> <li class="mobile__secondary-button active"> <a href="/home/welcome.do">Welcome</a> </li> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/home/about.do">About FordEtis</a> </li> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/home/conditions.do">Conditions</a> </li> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/home/charging.do">Charging</a> </li> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/options.do">Preferences</a> </li> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/home/contactUs.do">Contact Us</a> </li> </ul></li> <li class="mobile__button "> <a href="#">Vehicle<i class="fa fa-chevron-down"></i></a> <ul class="mobile__secondary-buttons"> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/vehicleRegSelector.do">Vehicle Lookup</a> </li> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/selectedVehicleDetails.do">Vehicle Summary</a> </li> </ul></li> <li class="mobile__button "> <a href="#">Information<i class="fa fa-chevron-down"></i></a> <ul class="mobile__secondary-buttons"> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/bemm/bemmGeneralInfo.do">Vehicle Conversions</a> </li> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/wltp/home.do">WLTP</a> </li> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/information/partsCatalog.do">Parts Catalog</a> </li> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/information/accessoriesCatalog.do">Accessories Catalog</a> </li> </ul></li> <li class="mobile__button "> <a href="#">Services<i class="fa fa-chevron-down"></i></a> <ul class="mobile__secondary-buttons"> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/services/specialToolForm.do">Special Tools</a> </li> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/services/generalWorkshopEquipment.do">Workshop Equipment</a> </li> </ul></li> <li class="mobile__button "> <a href="#">FordService<i class="fa fa-chevron-down"></i></a> <ul class="mobile__secondary-buttons"> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/fordservice/home.do">FordService Home</a> </li> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/fordservice/serviceScheduleForm.do">Service Schedules</a> </li> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/bemm/bemmGeneralInfo.do">Vehicle Conversions</a> </li> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/fordservice/rescuecards.do">Rescue Cards</a> </li> </ul></li> <li class="mobile__button "> <a href="#">Help<i class="fa fa-chevron-down"></i></a> <ul class="mobile__secondary-buttons"> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/help/copyright.do">Copyright</a> </li> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/help/privacy.do">Privacy</a> </li> <li class="mobile__secondary-button "> <a href="/help/accessibility.do">Accessibility</a> </li> </ul></li> </ul> </div> <!-- Header (Logo + Title, Account Information) --> <!-- Header --> <div class="header "> <div class="container"> <div class="grid"> <div class="grid__item one-half palm-one-whole palm-ac header__logo-wrapper"> <a href="#" class="header__logo"> <img src="/layout/responsive/img/logo/ford-logo@2x.png" class="logo" alt="FordEtis" title="Return to the Home page"> <h1>Ford<span>Etis</span></h1> </a> </div><!-- --><div class="grid__item one-half palm-one-whole palm-ac header__account-wrapper"> <div class="grid"> <div class="grid__item one-half header__account"> <a href="/home/loginForm.do" class="account__logout"> <p>Login or Register</p> <i class="fa fa-sign-in login--tablet"></i> </a> </div> <i class="fa fullscreen fa-compress"></i> </div> </div> </div> </div> </div> <script> var etisGlobalParameters = { locale:"en"+"_"+"US", vin:"", }; function redirectToPts(ptsLinkSource) { $.get("/ptsPage.do?ptsLinkSource=" + ptsLinkSource, function (url) { console.log("saving PTS exit event"); window.location = url; }); } </script><div class="global-wrapper active"> <!-- Desktop Navigation --> <!-- Primary Navigation (Dark bar) --> <!-- Primary Navigation --> <div th:fragment="primary-navigation" class="navigation__primary"> <div class="container"> <div class="grid"> <div class="grid__item one-whole"> <ul class="navigation__buttons"> <li class="navigation__button"> <a href="/home.do" class="button__first active">Home</a><img src="/layout/responsive/img/active-point/active-nav-point.svg" alt="Active Page" class="button--active-point" onerror="this.onerror=null; this.src='/layout/responsive/img/active-point/active-nav-point.png'"> </li> <li class="navigation__button"> <a href="/vehicleRegSelector.do" class="">Vehicle</a></li> <li class="navigation__button"> <a href="/information.do" class="">Information</a></li> <li class="navigation__button"> <a href="/services.do" class="">Services</a></li> <li class="navigation__button"> <a href="/fordservice/home.do" class="">FordService</a></li> <li class="navigation__button"> <a href="/help.do" class="button__last">Help</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <!-- Secondary Navigation (Branded blue bar) --> <!-- Secondary Navigation (Branded blue bar) --> <div th:fragment="secondary-navigation" class="navigation__secondary"> <div class="container"> <div class="grid"> <div class="grid__item one-whole"> <ul class="navigation__buttons"> <li class="navigation__button"> <a href="/services/specialToolForm.do" class="button__first">Special Tools</a></li><!-- --><li class="navigation__button"> <a href="/services/generalWorkshopEquipment.do" class="">Workshop Equipment</a></li><!-- --></ul> </div> </div> </div> </div><!-- Hero Unit (Displays background image and page title) --> <div th:fragment="hero-unit" class="hero hero__home"> <div class="container"> <div class="grid"> <div class="grid__item one-whole"> <div class="hero__contents"> <h2> FordEtis home page </h2> </div> </div> </div> </div> </div><!-- Information Bar (Displays last selected vehicle and 'need help?' link depending on page) --> <div th:fragment="information-bar" class="information-bar"> <div class="container"> <div class="grid"> <div class="grid__item one-whole palm-one-whole information-bar__left"> <a href="/selectedVehicleDetails.do"><p> <span class="last-selected"> <i class="fa fa-bookmark"></i><strong>Last selected vehicle -</strong> </span> No detailed vehicle information available.</p></a> </div></div> </div> </div> </div> </div> <div class="content-wrapper"> <script type="text/javascript"> // to hide script contents from old browsers function openInNewView() { ows_window = open("https://www.scooterrijbewijs.nl/robots.txt", "external_site", "top=150,left=450,menubar=yes,toolbar=yes,scrollbar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,width=450,height=500,status=yes"); } // end hiding contents from old browsers </script> <table class="mainTable" border="0" width="95%" cellspacing="2" cellpadding="2"> <tr> <td valign="top"> <h2>Warning!</h2><br><div class="sect"> <p class="para">You are leaving the Ford<b>Etis</b> Site.</p> <p class="para">Ford Motor Company Limited will not be liable for any damages whatsoever, arising from following this link.</p> </div> </td> </tr> <tr> <td> <a id="externalUrl" href="https://www.scooterrijbewijs.nl/robots.txt">Click here to Continue.</a> </td> </tr> </table> </div> <div class="footer"> <a href="/help/copyright.do" title='Copyright, Ford Motor Company 1994 - 2023'>&copy;Copyright, Ford Motor Company 1994 - 2023</a> |&nbsp;<a href="/help/privacy.do" title='Privacy Policy'>Privacy Policy</a> |&nbsp;<a href="/home/conditions.do" title='Terms and Conditions'>Terms and Conditions</a> </div> <div class="actionTime" id="actionTime" pageid="externalURL"> &nbsp;&nbsp;Action took 1 ms. </div> </div> <script> $globalTranslations = { "more" : "More", "less" : "Less", "results" : "Results"}; $translations = {}; </script> <script type="text/javascript"> <!-- to hide script contents from old browsers function myNewWindow(pageContextId) { openHelpWindow('default', pageContextId); } function openHelpWindow(contextualHelpId, pageContextId) { some_new_window=open("/contextualHelp.do?contextualHelpId="+contextualHelpId+"&pageContextId=" + pageContextId,"help","top=150,left=450,menubar=no,toolbar=no,scrollbar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,width=450,height=500,status=yes"); } // end hiding contents from old browsers --> </script> <script type"text/javascript"> $('<div></div>', {class: 'loading'}).prependTo('body'); </script> <script type="text/javascript" src="/layout/fallback/js/271e7440c9e78ba3b652cb3e402b99181544fb14_scripts.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/user/client/8ba47fbcba10c991c353261e8cffb7d856faf69f_client_info.js"></script> <!-- Pre-Cen IO modal --> <div class="modal system-status" id="old-io-modal"> <div> <!-- Modal Title --> <div class="title__modal"> <div class="content__title">&nbsp;</div> <div class="actions__title"><i class="fa fa-close" id='fa-close-button'></i></div> </div> <!-- Modal Content --> <div class="content__modal" id="old-io-modal-content"></div> <div class="actions__modal"> <div class="content__actions"> <button class="button__alternative" id="button-alternative">Close</button> </div> </div> </div> </div> <!-- End Modal --> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/js/user/1653736e5ca8454201b0c6b89a70594af840d747_preCenIOModal.js"></script> <script> $(document).ready(function(){ statusBarIsShown(); }); function statusBarIsShown() { $statusBar = $('div.status-bar'); if ( $statusBar.length ) { $statusBar.show(); $('div.header').addClass('status-bar--shown'); $('.navigation--open-mobile-wrapper').addClass('status-bar--shown'); $('.navigation__mobile').addClass('status-bar--shown'); } } </script> <script type="text/javascript" src="/js/logging/f79d1218db97a04e7c7b9819ca4e03756c22818b_log4javascript_stub.js"></script> <script type="text/javascript"> var log = log4javascript.getLogger(); </script> </script> <script type="text/javascript"> $(document).ajaxSend(function(event, jqxhr, settings) { if(settings.type === "POST" || settings.type === "PUT" || settings.type === "DELETE") { settings.url = addCSRFTokenToURL(settings.url); if((settings.contentType === undefined || ((typeof settings.contentType === 'string' || settings.contentType instanceof String) && settings.contentType.indexOf("application/json") < 0 && settings.contentType.indexOf("text/xml") < 0 && settings.contentType.indexOf("application/xml") < 0)) && typeof settings.data === 'string' || settings.data instanceof String) { settings.data = addCSRFTokenToURL(settings.data, true); } } }); </script> </body> </html>
SEO info
robots.txt is een tekstbestand dat zich in de hoofdmap van de website bevindt en bevat de instructie voor verschillende robots (voornamelijk zoekmachines) voor het crawlen en indexeren van uw website voor hun webpagina. robots.txt bevat de zoekrobots of andere botsnaam, directorylijst toegestaan ​​of niet toegestaan ​​om te worden geïndexeerd en gecrawld voor bots, tijdvertraging voor het crawlen en indexeren van bots en zelfs de url van de sitemap. Een volledige toegang of een volledige beperking of aangepaste toegang of beperking kan worden opgelegd via robots.txt.

robots.txt is erg belangrijk voor SEO. Uw websitegidsen worden gecrawld en geïndexeerd op de zoekmachine volgens de instructies van de robots.txt. Voeg dus een robots.txt-bestand toe aan de hoofdmap van uw website. Schrijf het goed, inclusief uw met inhoud verrijkte pagina's en andere openbare pagina's en sluit alle pagina's uit die gevoelige informatie bevatten. Onthoud dat de robots.txt-instructie om de toegang tot uw gevoelige informatie op uw pagina te beperken, niet formidabel is op het gebied van beveiligingsredenen voor webpagina's. Gebruik het dus niet voor veiligheidsdoeleinden.
Lees verder

Sitemap

Uw site heeft sitemap
Location: https://www.etis.ford.com/externalURL.do?url=https://www.scooterrijbewijs.nl/sitemap.xml

SEO info
Sitemap is een xml-bestand met een volledige lijst met URL's van uw website. Het wordt gebruikt om mappen van uw websites op te nemen voor crawlen en indexeren voor zoekmachine en toegang voor gebruikers. het kan zoekmachinesrobots helpen om uw website sneller en dieper te indexeren. Het is ongeveer het tegenovergestelde van robots.txt U kunt een sitemap.xml aanmaken op basis van verschillende gratis en betaalde diensten of u kunt het op de juiste manier schrijven (lees hier over hoe u een sitemap schrijft).
Houd ook deze dingen in gedachten:
1) De sitemap moet kleiner zijn dan 10 MB (10.485.760 bytes) en mag maximaal 50.000 url's bevatten. als u meer url's heeft, maakt u meerdere sitemapbestanden en gebruikt u een sitemapindexbestand.
2) Plaats uw sitemap in de hoofdmap van de website en voeg de url van uw sitemap toe aan robots.txt.
3) sitemap.xml kan worden gecomprimeerd met behulp van de grip voor sneller laden.

Verbroken link: een verbroken link is een ontoegankelijke link of URL van een website. een hoger aantal gebroken koppelingen heeft een negatief effect op de ranking van zoekmachines vanwege het verminderde koppelingskapitaal. het heeft ook een slechte impact op de gebruikerservaring. Er zijn verschillende redenen voor een verbroken koppeling. Alle staan ​​hieronder vermeld.
1) Een onjuiste link die u hebt ingevoerd.
2) De bestemmingswebsite heeft de door u verstrekte gelinkte webpagina verwijderd. (Een veel voorkomende 404-fout).
3) De bestemmingswebsite is onherroepelijk verplaatst of bestaat niet meer. (Wijzigen van domein of site geblokkeerd of disfunctioneel).
4) De gebruiker mag zich achter een of andere firewall of soortgelijke software of beveiligingsmechanisme bevinden die de toegang tot de bestemmingswebsite blokkeert.
5) U hebt een link naar een site die wordt geblokkeerd door firewall of soortgelijke software voor externe toegang.
Lees verder

Interne Vs. Externe links

Totale interne links? 32
Totale externe links? 2

Interne Links

 • /home/welcome.do
 • /home/about.do
 • /home/conditions.do
 • /home/charging.do
 • /options.do
 • /home/contactUs.do
 • /vehicleRegSelector.do
 • /selectedVehicleDetails.do
 • /bemm/bemmGeneralInfo.do
 • /wltp/home.do
 • /information/partsCatalog.do
 • /information/accessoriesCatalog.do
 • /services/specialToolForm.do
 • /services/generalWorkshopEquipment.do
 • /fordservice/home.do
 • /fordservice/serviceScheduleForm.do
 • /fordservice/rescuecards.do
 • /help/copyright.do
 • /help/privacy.do
 • /help/accessibility.do
 • /home/loginForm.do
 • /home.do;jsessionid=-6fllMOnDdNq-h-rZZpJJnYWiQ393Cfdz1BHFzm1.ito034585
 • /vehicleRegSelector.do;jsessionid=-6fllMOnDdNq-h-rZZpJJnYWiQ393Cfdz1BHFzm1.ito034585
 • /information.do;jsessionid=-6fllMOnDdNq-h-rZZpJJnYWiQ393Cfdz1BHFzm1.ito034585
 • /services.do;jsessionid=-6fllMOnDdNq-h-rZZpJJnYWiQ393Cfdz1BHFzm1.ito034585
 • /fordservice/home.do;jsessionid=-6fllMOnDdNq-h-rZZpJJnYWiQ393Cfdz1BHFzm1.ito034585
 • /help.do;jsessionid=-6fllMOnDdNq-h-rZZpJJnYWiQ393Cfdz1BHFzm1.ito034585
 • /services/specialToolForm.do;jsessionid=-6fllMOnDdNq-h-rZZpJJnYWiQ393Cfdz1BHFzm1.ito034585
 • /services/generalWorkshopEquipment.do;jsessionid=-6fllMOnDdNq-h-rZZpJJnYWiQ393Cfdz1BHFzm1.ito034585
 • /help/copyright.do
 • /help/privacy.do
 • /home/conditions.do

Externe links

 • http://www.etis.dealerconnection.com/etis-static/FordEtisMetric.PDF
 • https://www.scooterrijbewijs.nl

Alexa Rank

>
Verkeersrang
Reach Rank
Topland
Hoogste land ranking

Domain IP Information

ISP
IP
Organisatie
stad
land
Tijdzone
Lengtegraad
Breedtegraad

NoIndex, NoFollow, DoDollow Links

Totaal NoIndex Links 0
Totaal NoFollow Links 0
Totaal DoFollow Links 34
NoIndex ingeschakeld door Meta Robot? No
NoFollow ingeschakeld door Meta Robot? No

NoIndex Links

NoFollow LinksSEO info

NoIndex : De noindex-richtlijn is een metatagwaarde. noindex-richtlijn is om uw website niet te laten zien op de resultaten van zoekmachines. U moet geen noindex instellen als waarde in metatags als u uw website wilt zijn op het resultaat van de zoekmachine.

By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" /> directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).

DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.

By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.

Lees verder

SEO Friendly Links

Links van uw site zijn SEO-vriendelijk.

SEO info
Een SEO-vriendelijke link volgt grofweg deze regels. De URL moet een streepje bevatten als scheidingsteken, niet om parameters en getallen te bevatten en moet statische URL's zijn.

Gebruik deze technieken om dit op te lossen.
1) Vervang onderstrepingsteken of ander scheidingsteken door streepje, schone url door aantal en parameters te schrappen of te vervangen.
2) Marge uw www en non www urls.
3) Gebruik geen dynamische en gerelateerde URL's. Maak een XML-sitemap voor de juiste indexering van de zoekmachine.
4) Blokkeer onvriendelijke en irrelevante links via robots.txt.
5) Onderschrijf je canonieke URL's in canonieke tags.
Lees verder

favicon

Uw site heeft geen favicon.

Learn more

Afbeelding 'alt' Test

Uw site heeft 1 afbeeldingen zonder alt-tekst.

Images Without alt

 • /img/ajax-loader.gif


SEO info
Een alternatieve titel voor afbeelding. Alt-attribuutinhoud om een afbeelding te beschrijven. Het is noodzakelijk om de zoekmachine-spider op de hoogte te stellen en de acteerbaarheid van uw website te verbeteren. Zet dus een geschikte titel voor uw afbeelding, althans dat zijn uw website-inhoud, met uitzondering van de afbeeldingen voor het ontwerpen van uw website. Om dit op te lossen, plaatst u een geschikte titel in uw alt-attributen.
Lees verder

DOC Type

DOC Type :


Pagina heeft geen documenttype

SEO info
documenttype is geen SEO-factor, maar wordt gecontroleerd op het valideren van uw webpagina. Dus stel een doctype in op je html-pagina.
Lees verder

Afgeschreven HTML-tag

Uw site heeft geen verouderde HTML-tag.

SEO info
Oudere HTML-tags en kenmerken die zijn vervangen door andere, meer functionele of flexibele alternatieven (hetzij als HTML of als CSS) worden gedecrecieerd in HTML4 door W3C - het consortium dat de HTML-standaarden instelt. Browsers moeten verouderde tags en attributen blijven ondersteunen, maar uiteindelijk zullen deze tags waarschijnlijk verouderd raken en kan toekomstige ondersteuning niet worden gegarandeerd.

HTML-paginaformaat

HTML-paginaformaat : 29 KB


HTML-paginaformaat is <= 100 KB

SEO info
HTML-paginaformaat is een van de belangrijkste factoren voor het laden van webpagina's. Het moet minder dan 100 KB zijn volgens de Google-aanbeveling. Merk op dat deze maat geen externe css, js of afbeeldingenbestanden bevat. Zo klein paginaformaat minder laadtijd.

Om uw paginagrootte te verkleinen doet u dit
1) Verplaats alle css en js-code naar een extern bestand.
2) zorg ervoor dat uw tekstinhoud bovenaan de pagina staat, zodat deze kan worden weergegeven voordat de pagina volledig wordt geladen.
3) Verkleinen of comprimeren van alle afbeeldingen, flitsmediabestanden, enz. Zullen beter zijn als deze bestanden kleiner zijn dan 100 KB
Lees verder

GZIP compressie

GZIP Compressed Size : 6 KB


GZIP-compressie is ingeschakeld.

SEO info
GZIP is een generieke compressor die op elke stream van bytes kan worden toegepast: onder de motorkap onthoudt het een deel van de eerder geziene inhoud en probeert op een efficiënte manier dubbele gegevensfragmenten te vinden en te vervangen - voor de nieuwsgierige, geweldige uitleg op een laag niveau van GZIP. In de praktijk presteert GZIP echter het best op tekstuele inhoud, waarbij vaak compressiepercentages worden bereikt van 70-90% voor grotere bestanden, terwijl het uitvoeren van GZIP op items die al zijn gecomprimeerd via alternatieve algoritmen (zoals de meeste afbeeldingsindelingen) weinig oplevert geen verbetering. Het wordt ook aanbevolen dat de GZIP-gecomprimeerde grootte <= 33 KB is

Inline CSS

Uw site heeft geen inline CSS.

SEO info
Inline css is de CSS-code op de html-pagina onder html-tags die zich niet in het externe CSS-bestand bevinden. Inline css verhoogt de laadtijd van uw webpagina, wat een belangrijke ranking factor is voor zoekmachines. Dus probeer geen inline css te gebruiken.

Interne CSS

Uw site heeft geen interne CSS.

SEO info
Interne CSS is de CSS-codes die zich op de html-pagina in de stijltag bevinden. Internal css verhoogt de laadtijd omdat intern css niet mogelijk is voor in de cache. Probeer uw css-code in een extern bestand op te slaan.

Micro Data Schema Test

Site failed micro data schemastest.

SEO info
Microdata is de informatie die ten grondslag ligt aan een html-string of -paragraaf. Overweeg een string "Avatar", het kan een profielfoto op een forum, blog of sociale netwerksite verwijzen of verwijst het naar een zeer succesvolle 3D-film. Microdot wordt gebruikt om de referentie of onderliggende informatie over een html-reeks op te geven. Microdata biedt kansen voor zoekmachines en andere applicaties voor een beter begrip van uw inhoud en een betere weergave van het zoekresultaat.
Lees verder

IP en DNS-rapport

IPv4 23.0.251.250
IPv6 Not Compatiable
DNS Report
SLHostClassTTLTypePRITargetIP
1e125.x.akamaiedge.netIN19A23.0.251.250
2www.etis.ford.comIN1800CNAMEwww.etis.ford.com.edgekey.net

IP Canonicalization Test

Site mislukte IP-canonicalisatie test.

SEO info
Als meerdere domeinnamen worden geregistreerd onder één IP-adres, kunnen de zoekrobots andere sites labelen als duplicaten van één site. Dit is een canonicalisatie van ip. Een beetje als url-canonicalizaion. Gebruik omleidingen om dit op te lossen.
Lees verder

URL Canonicalization Test

Kanaliseringstest van site mislukt URL.

SEO info
Canonieke tags maken uw URL's die naar een enkel adres of een enkele webpagina leiden naar één URL. Net zoals :
<link rel="canonical" href="https://seocheckpro.nl/seotools" />
<link rel="canonical" href="https://www.seocheckpro.nl/seotools" />
Beide verwijzen naar de link seocheckpro.nl/seotools. Dus alle verschillende URL's met dezelfde inhoud of pagina komen nu onder de link of url mywebsite.com/home. Dit zal uw positie in de zoekmachines verbeteren door duplicatie van inhoud te elimineren. Gebruik een canonieke tag voor alle dezelfde URL's.
Lees verder

Plain Text Email Test

Site mislukt e-mailtest zonder platte tekst. 1 platte tekst e-mail gevonden.

E-mail lijst met gewone tekst

 • logo@2x.png


SEO info
E-mailadres voor platte e-mail is kwetsbaar voor sloopmeldingen voor e-mail. Een e-mail sloopagent doorzoekt uw website en verzamelt elk e-mailadres dat in platte tekst is geschreven. Het bestaan van e-mailadressen voor platte tekst op uw website kan spammers helpen bij het e-mailen van e-mails. Dit kan een slecht teken zijn voor de zoekmachine.

Om dit te bestrijden, kunt u uw e-mailadressen op verschillende manieren versluieren:
1) CSS-pseudoklassen.
2) Terugblikken op uw e-mailadres.
3) Weergave omkeren met css.
4) Verdoezelen uw e-mailadres met behulp van javascript.
5) Wordpress en php gebruiken (alleen voor WordPress-sites).
Lees verder

CURL Response

urlhttps://www.etis.ford.com/externalURL.do?url=https://www.scooterrijbewijs.nlcontent typetext/html;charset=utf-8
http code200header size686
request size239filetime-1
ssl verify result0redirect count0
total time0.286889namelookup time0.060435
connect time0.061633pretransfer time0.069549
size upload0size download29898
speed download104214speed upload0
download content length29898upload content length0
starttransfer time0.286335redirect time0
redirect urlprimary ip23.0.251.250
certinfoprimary port443
local ip136.144.135.144local port52362

PageSpeed Insights (Mobile)

PageSpeed Insights (Desktop)